بسته آموزشی فرم ۱۸ چن تای چی

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

محتویات این بسته آموزش این بسته آموزشی شامل 10 ویدیو می باشد که به طور کامل فرم دست 18 چن…

1,213
400,000 تومان

بسته آموزشی فرم 24 یانگ تای چی – قسمت اول

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

محتویات این بسته آموزش : بسته آموزشی فرم 24 یانگ تای چی – قسمت اول  این بسته آموزشی شامل 7…

532
350,000 تومان

بسته آموزشی فرم 24 یانگ تای چی – قسمت دوم

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

محتویات این بسته آموزش : بسته آموزشی فرم 24 یانگ تای چی – قسمت دوم این بسته آموزشی شامل 6…

451
350,000 تومان

بسته آموزشی فرم ۹ چن تای چی

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

محتویات این بسته آموزش : این بسته آموزشی شامل 8 ویدیو می باشد که به طور کامل فرم 9 گام…

1,354
300,000 تومان

بسته آموزشی فرم پایه تای چی – قسمت اول

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

محتویات این بسته آموزش : بسته آموزشی فرم پایه تای چی – قسمت اول این بسته آموزشی شامل 22 ویدئو…

966
350,000 تومان

بسته آموزشی فرم پایه تای چی – قسمت دوم

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

محتویات این بسته آموزش : بسته آموزشی فرم پایه تای چی – قسمت دوم این بسته آموزشی شامل 8 ویدئو…

1,321
350,000 تومان

بسته آموزشی فرم سلاح چن تای چی – قسمت اول

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

محتویات این بسته آموزش : این بسته آموزشی شامل 8 ویدیو می باشد که قسمت اول فرم سلاح چن تای…

1,374
350,000 تومان

بسته آموزشی فرم سلاح چن تای چی – قسمت دوم

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

محتویات این بسته آموزش : این بسته آموزشی شامل 5 ویدیو می باشد که قسمت دوم فرم سلاح چن تای…

751
350,000 تومان