استاد مهدی رمضان زاده​

درباره استاد:
مهدی رمضان زاده متولد هزار و سیصد و پنجاه میباشد . مدیر عامل گروه دانش بنیان بهساز و رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی اغشت دهکده هستند . ایشان از از سال 1393 با حکم ریاست محترم فدراسیون ووشو مدیر تای چی چوان استان البرز است . رزومه حرفه ای و پیشینه ورزش وی به قرار زیر است :

پیشینه شغلی ورزشی استاد مهدی رمضان زاده

افتخارات و سوابق حرفه ای:

 مدیرعامل گروه دانش بنیان بهساز از سال 1388 تا کنون

 رئیس هیئت مدیره  شرکت تولیدی اغشت دهکده از سال 1394 تا کنون

 ثبت اختراع در ساخت و طراحی سامانه مکاترونیکی خودتوزین کامیون و تریلر

 کسب مقام سوم تیمی در جشنواره بین المللی خوارزمی جهت ساخت دتکتور شیمیایی


افتخارات و گواهینامه های ملی :

 مدیر تای چی استان البرز  از سال 1393 تا کنون

 مربی تای چی مدارس کرج از سال 1395 تا کنون

 مدرس و مربی تای چی چندین باشگاه های تای چی کرج از سال 1393 تا کنون

 نماینده انجمن ووشو در وزارت آموزش و پرورش از سال 1397 تا کنون

 مربی و داور رسمی فدراسیون ووشو ایران

 دان 5 تای چی چوان از فدراسیون ووشو ایران

 و کسب بیش از 10 مدال کشوری


 افتخارات و گواهینامه های بین المللی :

  مربی بین المللی تای چی چوان از فدراسیون جهانی ووشو  2014  آنتالیا 

 دان 1 بین المللی از فدراسیون ووشو چین 

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ ﺟﻬﺎﻧﯽ – مدال نقره فرم دست –مسابقات جهانی تای چی چوان /2012 چین – جیائوزو

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ ﺟﻬﺎﻧﯽ –مدال برنز فرم دست– مسابقات اولین دوره قهرمانی جهان تای چی چوان/ 2014 چین – چنگ دو

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ ﺟﻬﺎﻧﯽ –مدال نقره فرم جیین تای چی – مسابقات جهانی کونگ فو/2017 چین – امی شان

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ ﺟﻬﺎﻧﯽ –مدال نقره فرم دویلین –مسابقات قهرمانی اروپا تای چی چوان/ 2016 مسکو

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ ﺟﻬﺎﻧﯽ –مدال برنز تویی شو –مسابقات قهرمانی اروپا تای چی چوان / 2016مسکو

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

1,213
400,000 تومان
1,374
350,000 تومان
1,354
300,000 تومان
543
350,000 تومان
624
300,000 تومان